Vorstand

Präsident Andreas FERCHER (Kovacs)
Vize-Präsident Thomas WAGNER
Kassier Wolfgang BREUER
Schriftführer Cameo MILLER-AICHHOLZ (kooptiert)
Schriftführer-St. vakant
Kassier-St. vakant
Vorsitz Strafausschuss vakant